PROGRAM

  I. GÜN - 16 Mart 2018 Cuma
12.00-14.00 KAYIT
14.00-15.30 PANEL : KOLON KANSERİ
  - Büyük polip ve/veya erken tümörde tedavi seçenekleri
  - Kolon kanseri cerrahisinde komplet mezokolik eksizyon şart mıdır?
  - Total neoadjuvan kemoterapi: yeni bir umut mu?
  - Kolon kanseri tedavisinde başarısızlık nedenleri?
15.30-16.30 PANEL : BENİGN KOLON HASTALIKLARI
  - Crohn hastalığında perine yönetimi
  - Ülseratif kolit cerrahisinde en son gelişmeler
  - Stoma komplikasyonlarına yaklaşım
  - Total rektal prolapsus
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-19.00 OLGU SUNUMLU TARTIŞMALI PANEL
  FELAKET SENARYOLARI - I : KOLON CERRAHİSİNDE ZORLU OLGULAR
19.00-20.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI VE KOKTEYL
   
  II. GÜN - 17 Mart 2018 Cumartesi
09.00-10.45 REKTUM KANSERİ - OLGU SUNUMLU TARTIŞMALI PANEL
  REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE KEMORADYOTERAPİ+İZLEM VS TAMIS VS
  RADİKAL CERRAHİ
  Öğrenim Hedefleri
Erken evre tümör, tam yanıt, lokal eksizyon sonrası sınırda CRM, yaşlı hasta veya APR lanlanan hastada tedaviye iyi yanıt durumunda seçenekler vb konuları irdeleyecek olgular tartışılacak.
10.45-11.15 Kahve Arası
11.15-13.00 OLGU SUNUMLU TARTIŞMALI PANEL
  FELAKET SENARYOLARI - II : REKTUM CERRAHİSİNDE ZORLU OLGULAR
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 OLGU SUNUMLU TARTIŞMALI PANEL
  KOLOREKTAL CERRAHİDE BESLENME TEDAVİSİ
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 PANEL - METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERE YAKLAŞIM
  - Neden/nasıl metastaz oluyor, tümör hücreleri neden önce karaciğeri seçiyor?
  - Önce primer mi metastatik odak mı?
  - Anrezektabıl metastatik hastalıkta tedavi seçenekleri
  - Karaciğer dışı metastazların yönetimi
17.00-18.30 OLGU SUNUMLU TARTIŞMALI PANEL
  FELAKET SENARYOLARI - III : PROKTOLOJİDE ZORLU OLGULAR
   
  III. GÜN - 18 Mart 2018 Pazar
  VİDEO FESTİVALİ
09.00-09.10 LONGO PROSEDÜRÜ
09.10-09.20 BOTOKS UYGULAMASI VE LİS NASIL YAPILIR
09.20-09.30 ATNALI APSE TEDAVİSİ
09.30-09.40 LİFT
09.40-09.50 LAFT
09.50-10.00 LİMBERG FLEP+ FENOL UYGULAMASI
10.00-10.20 Kahve Arası
10.20-10.30 HEMOROİDEKTOMİ (MM vs FERGUSON)
10.30-10.50 DELORME/ALTEMİER PROKTEKTOMİ
10.50-11.00 TURNBULL CUTAIT TEKNİĞİ
11.10-11.20 AÇIK KME
11.20-11.30 ROBOTİK KME
11.30-11.40 TME
11.40-11.50 APR
11.50-12.00 TAMİS
12.00-12.30 KAPANIŞ


 
   
 
 
 
  • TKRCD İlkbahar Sempozyumu 16-18 Mart tarihlerinde Almira Hotel'de yapılacaktır.
  • Erken kayıt fiyatlarından faydalanmak için son tarih
    15 Ocak 2018